Laeken.Brussels

Welcome / Welkom / Bienvenue

June 5, 2017 - laeken

Welcome to this website dedicated to Laeken. This site has been made possible with the kind support of the below mentioned institutions and sponsors, the input of the inhabitants and the team work of Laeken.Brussels ASBL/VZW.

Welkom op deze website speciaal voor Laken die gemaakt werd mede met de steun van de ondervermelde instellingen en sponsors en dankzij de inzet van de bewoners  en Laeken.Brussel ASBL/VZW.

Bienvenue sur ce site spécialement dédié à Laeken. Il a été développé notamment avec le soutien des institutions et sponsors mentionnés ci-dessous, les habitants et les efforts de Laeken.Brussels ASBL/VZW.