Laeken.Brussels

Een gezellig, levend Bockstaelplein

februari 12, 2019 - Laeken Brussels

Op dinsdag 29 januari was Laken.Brussels aanwezig in het voormalige stadhuis van Laken voor de presentatie van de planning van de werken aan het Bockstaelplein en de omgeving. Het was meteen ook de gelegenheid om de definitieve versie (met bouwvergunning) te ontdekken die we hieronder weergeven. Voor meer informatie over de heraanleg en de werken, klik hier.
In werkelijkheid kregen we echter een presentatie van de werken aan het zuidelijke deel van het plein… aangezien de ontwikkeling van het noordelijke deel nog niet bekend is en in handen is van de MIVB. Wij betreuren deze opsplitsing van de herinrichting van het plein en dit gebrek aan coördinatie ondanks het bestaan van een masterplan. Hierdoor is het niet mogelijk om naar een optimale oplossing te zoeken.
We stellen vast dat het voorgestelde project de parkeerplaatsen op de helft van het zuidelijke deel van het plein behoudt, waardoor de realisatie van het plein als ontmoetings- en ontspanningsplek in de buurt wordt gehypothekeerd. We vragen de stad om te werken aan de implementatie van alternatieve parkeermogelijkheden en om geen opportuniteiten meer voorbij te laten gaan. We vragen ook om alternatieven voor de auto te promoten en het potentieel van de Bockstael Hub (integratie van NMBS, MIVB en DE LIJN) te realiseren.
We vragen de stad om een aangepaste verlichting te voorzien om het gebouw van het voormalige stadhuis – het symbool van de wijk en de toegangspoort tot Brussel – op te waarderen. Laten we niet vergeten dat volgens de ‘anciens’ de klok van de toren ooit verlicht was. We vragen om de restauratie hiervan.


We vragen ook om ervoor te zorgen dat de trottoirs in het noordelijk deel breder worden. Dit om het voetgangers- en fietsverkeer te vergemakkelijken en om de horeca in staat te stellen een terras te installeren. Het wegnemen van de parking maakt de installatie van MIVB-bushokjes mogelijk op het pleindeel van de stad en het creëert ruimte voor het noordelijke deel van het plein. We herinneren er graag aan dat de zaterdagsmarkt nu al de grenzen van het Bockstaelplein overschrijdt en dus geen obstakel vormt.