Laeken.Brussels

Steun en sponsors

Deze website is mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning door de hieronder vermelde instellingen en sponsors.

Wilt u ook steunen of sponsoren? Verschillende formules zijn mogelijk.

Elke bewoner uit Laken kan lid worden van de vzw (min. 5 EUR fysieke persoon; rechtspersoon min. 10 EUR) en actief of passief bijdragen tot de ontwikkeling van Laken.

Je kunt ons ook steunen op een van de volgende manieren :

  • inhoud sturen (bijv. het sturen van foto’s ;  als ze van goede kwaliteit zijn, gebruiken we ze graag met vermelding van je naam), deelnemen aan de organisatie van onze activiteiten, actieve deelname aan de promotie van Laken o.a. op de sociale media,…;
  • schenking
  • wordt sponsor

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@Laeken.Brussels

Ons rekening nummer : BE 22 5230 8083 7047