Laeken.Brussels

© S. Malaisse

Lettre ouverte à Infrabel pour une gare Bockstael digne / Open brief aan Infrabel voor een waardig station Bockstael

mei 29, 2018 - LB

Een aantal bewoners hebben op de dag van de netheid zich ingezet om een aantal bloemen te planten in de berm van het Bockstael station. Hiermee wouden ze onderlijnen hoe een eenvoudige tussenkomst het triest aanzien van dit station – waarvan het onderhoud bijzonder te wensen overlaat –  kan wijzigen.

Naar aanleiding van dit initiatief heeft Laeken.Brussels een open brief gestuurd naar Infrabel met enkele verzoeken om dit station aantrekkelijker te maken.

Laeken.Brussels vraagt onder andere aan Infrabel (enkel in het Frans beschikbaar):

1/ de mettre à disposition les ressources nécessaires pour l’entretien systématique de la gare et du talus;

2/ de faire le nécessaire pour assurer un revêtement fleuri d’au moins la première partie du talus jusqu’au panneau Bockstael ; ce revêtement pourrait consister dans la plantation de plantes pluriannuels / tapis de fleurs sauvages nécessitant un entretien limité ; ceci permettrait de maintenir la biodiversité qui, nous comprenons, est une priorité pour Infrabel ;

3/ de restaurer les escalators et de créer un accès PMR ;

4 / de restaurer la vue sur les quais de la STIB ;

5 / de restaurer un guichet dans la gare (SNCB et STIB) – ce qui renforcerait le contrôle social et qui pourrait aussi servir de point information pour les utilisateurs (de nombreux utilisateurs ont des questions et ne trouvent personne à qui s’adresser) ;

6/ de faire le nécessaire pour protéger les plantes que les habitants ont plantés/semés ;

5/ de faire le nécessaire pour accrocher un plan de Laeken avec les attractions principales. Si besoin des graphistes laekenois seront sans doute disposés à établir une telle carte ;

6/ faire recouvrir les murs avec des images de Laeken ou du street art ; nous disposons de diverses photos qui pourraient servir à cette fin.”

Kopie van deze brief werd ook gestuurd naar Mvr. Sophie Dutordoir (CEO SNCB); Mvr. Karine Lalieux (Schepen cultuur, tourisme en openbare netheid); Mvr. Els Ampe (Schepen openbare werken en mobiliteit); Mr François Bellot (Minister van mobiliteit).

Behalve het bericht dat de brief was overgemaakt aan de NMBS werd tot nog toe geen enkele reactie ontvangen.

In afwachting van hopelijk een gunstig respons, worden de bewoners van Laeken vriendelijk uitgenodigd om hun constructieve ideeën voor een verbetering van het station te plaatsen op de Facebook pagina gewijd aan dit station.