Laeken.Brussels

Laeken Brussels lanceert de reeks “vragen aan de Lakenaars”

september 29, 2018 - LB

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bevraagt Laeken.Brussels ASBL/VZW de inwoners van Laken elke week via een reeks « VRAGEN AAN DE LAKENAARS » die via haar Facebook-pagina gesteld worden.

Zo hebben we hun mening gevraagd over de thema’s die voor hen het belangrijkst zijn in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen.

Volgens precies 100 deelnemers is het klassement van de belangrijkste thema’s voor Laken de volgende…

  • Openbare netheid – 56 %
  • Strijd tegen onburgerlijk gedrag – 45 %
  • Mobiliteit en verkeersveiligheid – 44 %
  • Veiligheid en preventie – 42 %
  • Geluidsoverlast – 28 %
  • Goed bestuur en burgerdeelneming – 26 %
  • Luchtvervuiling – 24 %
  • Handel en werkgelegenheid – 18 %
  • Bescherming van het patrimonium – 13 %

Binnen de andere geciteerde thema’s werd de problematiek rond (fout)parkeren meerdere keer vermeld.

Het zijn dus vooral aspecten van het dagelijks leven in de stad die door de Lakenaars op de eerste plaats worden gezet. Punten die al jaren bekend zijn en een versterkte aandacht en daadwerkelijke actie verdienen van de Brusselse autoriteiten, alsook een verhoogde responsabilisering van de burger!

Zo moet het ook in Laken want onze eerste peiling heeft getoond, weliswaar op een ludieke manier, dat 93 % van de Lakenaars van mening zijn dat de Stad Brussel onvoldoende aandacht besteedt aan het Lakens grondgebied en onvoldoende luistert naar de behoeften van de Lakenaars.