Laeken.Brussels

Bockstael station in de bloemetjes?

februari 27, 2019 - LB

Reeds vorig jaar vroeg Laeken.Brussels in een open brief aan de NMBS, Infrabel en een aantal Schepenen om actie te ondernemen voor een veilig en aantrekkelijk station Bockstael.

Er werd gevraagd om het station proper te maken en het te onderhouden.

Er werd gevraagd om de sociale controle aan te scherpen via kleine uitstallingen/kiosken.

Er werd gevraagd om het overdekte deel op te luisteren met afbeeldingen van bezienswaardigheden in Laken of met artistieke werken (foto’s van Lakenaars, straat art, …)

Er werd gevraagd om de bermen te kuisen en op te fleuren met een bloemenweide, wat de biodiversiteit – waar Infrabel voor staat – ook ten goede zou komen.

Er werd gevraagd om de naam van dit station om te vormen in ‘Laken’.

Er werd natuurlijk ook gevraagd naar een betere exploitatie van dit station o.a. door een hogere frequentie van de treinen en een betere bovengrondse zichtbaarheid van het station. Dat laatste werd reeds gedeeltelijk gerealiseerd.

Omdat dit intussen stil heeft gelegen is Laeken.Brussels nogmaals in de pen gekropen om te vragen dat actie wordt ondernomen.

We hebben tevens aangegeven dat we graag (en hopelijk ook nog een aantal andere bewoners) een helpende hand bieden om de berm op te kuisen en op te fleuren, mits ons een budget wordt gegeven.

Nu is het afwachten op een positieve respons.

Lees hier onze brief – weliswaar in het Frans (helaas te weinig middelen om in beide landstalen te kunnen schrijven).

 

20190226_lettre gare 2